Průběžná pedagogická diagnostika a intervence v mateřské škole

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:05. 05. 2023
Cena:1990

 
„V člověku je nutno probudit to, co je v něm velké.“ 

– Antoine de Saint-Exupéry

Pedagogická diagnostika je nezbytným nástrojem k lepšímu poznání dítěte, a tím k vytváření kvalitnějších podmínek pro jeho rozvoj v předškolním věku.  Jak ji efektivně využívat?

Popis kurzu

Vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol s cílem pomoci jim nalézt efektivní cesty k realizaci průběžné pedagogické diagnostiky dětí ve věku 2-7 let. 

Seznámíte se se způsoby, jak průběžnou diagnostiku realizovat v prostředí mateřské školy. Nedílnou součástí programu je vymezení oblastí vývoje dětí, na které by se měl učitel mateřské školy zaměřovat. 

Dozvíte se, jaké úrovně by dítě v určitém věkovém rozpětí mělo dosáhnout, to vše s ohledem na individuální zvláštnosti každého jedince. 

Součástí programu jsou fotografické materiály zaměřující se na diagnostiku dětí v MŠ, praktické ukázky diagnostiky dětí v podobě dokumentace a část je dedikována i diskusi a sdílení vlastních zkušeností mezi účastníky.

Celý kurz je obohacený zkušenostmi lektorky se zahraničními metodami pedagogické diagnostiky, zejména z Velké Británie a Německa. 

Cíl kurzu

Zdokonalit teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti průběžné pedagogické diagnostiky a intervence v předškolním vzdělávání, a tak napomoci k vyšší individualizaci vzdělávání v mateřské škole. Předat účastníkům osvědčené způsoby realizace kvalitní průběžné pedagogické diagnostiky nejen z českého, ale i zahraničního prostředí.

Obsah kurzu v bodech:

 • úvod do problematiky, vymezení pojmů pedagogická diagnostika (vstupní, průběžná, výstupní/závěrečná) a intervence, formy pedagogické diagnostiky (kolektivní, skupinová, individuální);
 • průběžná pedagogická diagnostika a intervence ve vztahu k RVP PV
 • podmínky pro průběžnou pedagogickou diagnostiku a intervenci v MŠ;
 • vliv domácího a školního prostředí na vývoj dítěte předškolního věku;
 • rozpoznávání potřeb dětí, individualizace vzdělávání;
 • analyzování vztahů ve třídě, pomoc dětem obtížně se začleňujícím;
 • nástroje pro pedagogickou diagnostiku (běžné i alternativní);
 • konkrétní způsoby začlenění průběžné pedagogické diagnostiky do každého dne v MŠ;
 • kvalitní vzdělávací nabídka jako nedílná součást průběžné pedagogické diagnostiky a intervence;
 • sdílení informací z diagnostiky s dítětem, rodiči, ostatními pedagogy a pedagogickými pracovníky, poradenskými zařízeními.;
 • literatura k tématu;
 • diskuse.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé MŠ