Finanční řízení školy aktuálně

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:12. 10. 2023
Cena:1590

 

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem webináře je poskytnout Vám komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny),  zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy. Novinkou je i správné odměňování a vykazování  pedagogické intervence od 1. 2. 2021.

Lektorka Petra Schwarzová působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Obsah kurzu v bodech:

 • právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
 • co přináší změna financování a jak je to provedeno
 • postup financování pedagogické práce
 • výkaz P1c – 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit
 • vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním
 • základní pravidla pro výpočet PHmax
 • praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)
 • možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
 • nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • postup rozepisování a způsob výpočtu
 • praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
 • jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
 • způsob financování nepedagogické práce
 • k čemu by měla sloužit rezerva
 • aktuality a dotazy

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení