Jak si připravit příměstský a výjezdní tábor

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:10. 05. 2023 – 12. 05. 2023
Cena:1990

 

„Organizace je právě tak nutná jako inspirace.“

– Thomas Stearns Eliot

Pořádání dětských táborů má u nás dlouholetou tradici. Jak uspořádat tábor, který bude pro děti i pro vás nezapomenutelným zážitkem?

Popis kurzu:

Seznámíte se základními specifiky pořádání příměstských táborů, výjezdních táborů a soustředění, výhodami a nevýhodami jednotlivých variant a se základní legislativou, která tuto oblast upravuje.

Osvojíte si zásady vytváření rozpočtů a práce s financemi (varianty rozpočtů, stanovení ceny tábora a účastnické ceny).

Naučíte se, jak vytvořit zajímavý rozvrh pro děti různých věkových kategorií a pro speciální výjezdové tábory.

Zkušený lektor vám vysvětlí, jak pracovat s dětmi při delším odloučení od rodičů.

Cíl kurzu:

Vybavit účastníky kompetencemi k organizaci příměstských a výjezdních táborů pro děti a mládež.

Obsah kurzu v bodech:

  • základní rozdělení specifik pořádání příměstského a výjezdního tábora;
  • výhody a nevýhody obou variant;
  • základní legislativa (ohlašovací povinnost atd.);
  • zásady tvorby rozpočtů a práce s financemi, varianty rozpočtů, principy stanovení účastnické ceny, stanovení mzdy lektorů;
  • zásady pro vytváření programu a rozvrhu příměstského tábora, jak vytvořit zajímavý rozvrh, principy časového harmonogramu pro děti různých věkových kategorií ve městě, nové alternativy (geocoaching, kamínkování atd.);
  • zásady pro vytváření programu a rozvrhu výjezdního tábora, jak vytvořit zajímavý rozvrh, pedagogické a psychologické základy pro práci s dětmi při delším odloučení od rodičů, principy časového harmonogramu pro děti různých věkových kategorií na výjezdním táboře, vysvětlení významu celotáborových her;
  • zásady vytváření programů při specifickém výjezdním táboře, např. soustředění, tvorba rozvrhů vyhovující větší sportovní zátěži, principy relaxace svalů a duševní hygieny.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení