Tchoukball a jeho aplikace v hodinách školní TV

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:17. 04. 2023
Cena:1990

 

„Hezká hra plodí hezkou hru.“

– Dr. Hermann Brandt, zakladatel tchoukballu

Dnešní děti potřebují více pohybu.

Motivujte je k němu a zařaďte do svých hodin tchoukball!

Popis kurzu:

Naše vzdělávací akce vás kompletně připraví na aplikaci tchoukballu v hodinách školní TV.


Tchoukball je bezkontaktní míčová hra, dynamická a velmi akční. Využívá prvků házené, volejbalu a baskické peloty. Spojuje rychlou akci útočníků a obránců, myšlení a cit pro hru, partnerství a spolupráci v duchu fair-play.


Speciálně navržená pravidla nutí hráče kooperovat. Při hře se tak uplatní všichni hráči bez rozdílu věku, výšky či pohlaví. Každý může být užitečný a každý má ve hře své místo. Tchoukballová pravidla podporují spolupráci a eliminují agresivitu a potenciální zranění. Tchoukball tak, narozdíl o jiných sportů, ve větší míře představuje nástroj k harmonizaci vzájemných vztahů mezi spoluhráči.

Pod vedením zkušeného lektora se seznámíte s pravidly a základními principy hry. Osvojíte si základní signalizaci rozhodčích a způsoby řízení hry.

Naučíte se základní řešení herních situací, útočné a obranné herní činnosti hráčů a základní herní kombinace.

Vyzkoušíte si průpravnou hru a soubor cvičení k prohlubování herních dovedností, včetně diferenciace dle věku žáků a studentů.

Obdržíte základní listinné podklady (pravidla, charta, soubor průpravných cvičení).

Cíl kurzu:


Zkvalitnění kompetencí pedagogů ke školní výuce TV pomocí aplikace tchoukballu.

Obsah kurzu v bodech:

 • základní pravidla a principy tchoukballu;
 • charta tchoukballu a fair-play;
 • princip získání bodu;
 • systematika hry;
 • základní signalizace rozhodčích;
 • princip úhlu nárazu a odrazu;
 • útočné a obranné herní činnosti jednotlivce, způsob vedení střelby;
 • základní herní kombinace a průpravná hra;
 • řešení herních situací a jejich kultivace, průpravná cvičení;
 • řízení hry a utkání;
 • soubor cvičení a průpravných her k prohlubování herních dovedností;
 • obměna tradičních průpravných cvičení se zapojením prvků a principů tchoukballu;
 • diferenciace dle věku žáků a studentů;
 • beach tchoukball – specifika a odlišnosti.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU