ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE – ověřené metody rozvíjející čtenář. gramotnost napříč předměty – základní kurz

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:14. 04. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2100 Kč za celé studium

 
Vymezení základních pojmů dovednost čtení a strategie čtení.
Co jsou čtenářské strategie.
Co je čtenářská gramotnost.
Jaké jsou cíle výuky strategií.
Vyvozování, ujasňování, předvídání, shrnování, vizualizace, kladení otázek, představování, určování důležitých informací.
Sdílení zkušeností a předávání doporučení, jak s texty pracovat

Doplňující informace:

Cíl akce:Pomocí praktických ukázek představit pedagogům využití čtenář. strategií. tak, aby u žáků rozvíjeli schopnost plného porozumění textu, kritické hodnocení textu, hledání klíčových informací a umožnili tak žákům dosahovat lepších výsledků ve studiu.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Poznámka k ceně:V ceně jsou zahrnuty učební materiály a nápoje.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
dílna
Oblast:1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
český jazyk a komunikace
člověk a příroda (přírodovědné předměty – Fy, Ch, Př, ekologie, Ze)
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
Příloha:Stáhnout