MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a inspirace na propojení s různými předměty (8x 45 min.)

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:12. 05. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2100 Kč za celé studium

 
Na prakticky zaměřeném kurzu si vyzkoušíte v různých předmětech:
1) Nástroje a metody pro aktivizující hodinu s prvky mediální výchovy.
2) Práce s texty (vyvozování, ujasňování, předvídání, shrnování, vizualizace,
kladení otázek, představování, určování důležitých informací).
3) Rozvíjíme kritické hodnocení textu, jak ve třídě reagovat na dezinformace
a konspirace.
Lektorka Mgr. Michaela Hlaváčová

Doplňující informace:

Cíl akce:Osvojit si nástroje a metody pro mediální vzdělávání žáků.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Poznámka k ceně:V ceně kurzu jsou zahrnuty učební materiály a nápoje.
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
dílna
Oblast:český jazyk a komunikace
člověk a společnost (společensko vědní předměty – Ov, Rv, Dě)
jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
Příloha:Stáhnout