GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:04. 10. 2023
Cena:1990

 
Veronika Havelková působí od roku 2013 jako externí vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2016 na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Lektorka byla spoluzakladatelkou a členkou GeoGebra institutu v Praze s certifikátem GeoGebra trainer. Problematice využití počítačových programů ve výuce matematiky se věnuje již od bakalářského studia, kde vystoupila na konferenci s prvním příspěvkem zaměřeným na toto téma. Od té doby měla desítky příspěvků a pracovních dílen zaměřených zejména na využití počítačů ve výuce matematiky na tuzemských a zahraničních konferencích.

Vzdělávací program je zaměřen na využití programu GeoGebra pro rozvoj matematické gramotnosti. Program GeoGebra je volně stažitelný program používaný úspěšně ve výuce matematiky (a dalších, zejména, přírodovědných předmětech) po celém světě.

Seminář se bude věnovat základnímu seznámení s programem, tak, aby každý z Vás zvládl později vytvářet své vlastní materiály pro výuku. Budete seznámeni nejen s tím, jak takový materiál vytvořit, ale jakými principy se při tvorbě řídit a jak použít program co nejlépe za účelem rozvoje matematické gramotnosti. Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky ale i dalších předmětů.

Seznámíte se s metodami a postupy, které vede žáky k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně může být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické pedagogiky.

Cílem kurzu je seznámit Vás s možnostmi využití programu GeoGebra ve výuce matematiky na středních školách. Kurz je zaměřen na využití programu jako nástroje pro podporu výuky geometrie, algebry a funkcí.

Nabudete nových podnětů pro možnosti rozvíjení matematické gramotnosti napříč předměty skrze začleňování programu GeoGebra do vyučování.

Teoretická část kurzu:

  • seznámení s problematikou nasazení programu GeoGebra do hodin matematiky (principy použití, pozitiva, negativa a rizika nasazení programu)
  • instalace programu GeoGebra – odlišení jednotlivých instalačních balíčků
  • seznámení s webovou podporou programu a úložištěm již hotových materiálů, které je možno rovnou využít ve výuce (bez vlastní tvorby) 

Praktická část kurzu:

  • pracovní prostředí programu GeoGebra (panel nástrojů, algebraické okno, tabulka, nákresny, vstupní panel)
  • změny vlastnosti objektů včetně pokročilého nastavení
  • GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky)
  • aplikace programu do výuky geometrie, algebry a matematické analýzy
  • využití programu jako nástroje rozvoje matematické gramotnosti, propojování geometrických a algebraických interpretací v matematice prostřednictvím programu
  • základní ovládání prostředí 3D 
  • diskuse nad konkrétními problémy

Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé SOŠ a SOU