Hyperaktivita a poruchy chování v MŠ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:04. 09. 2023
Cena:1990

 

Seznámíte se s příčinami projevů u hyperaktivních dětí, se kterými se pedagogové mateřských škol stále častěji setkávají. Rozpoznávání příčin hyperaktivity je nutné nacházet v absenci uspokojování základních psychických potřeb dítěte – potřebou bezvýhradné lásky, podpory, otevřené budoucnosti atd. Obeznámení se stále aktuálními myšlenkami prof. Matějčka a MUDr. Langmaiera v souvislosti s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci, zvýšenou aktivistou či agresí.

Součástí semináře jsou praktické ukázky výše uvedených potřeb – formy práce s dětmi s hyperaktivitou v MŠ.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům důležité informace, týkající se příčin projevů u hyperaktivních dětí a dětí s poruchami chování v mateřské škole.

Obsah kurzu v bodech:

  • příčiny projevů u hyperaktivních dětí
  • rozpoznání příčin hyperaktivity
  • seznámení se s myšlenkami prof. Matějíčka a MUDr. Langmaiera
  • praktické ukázky – formy práce s dětmi s hyperaktivitou
  • odpověď na otázky – Proč učit děti v tomto věku uznávat morální hodnoty? Protože to tak dělali naši rodiče? Protože je to správně? Proč nastavovat hranice ve světě bez hranic?
  • sestavení vědomí a mantinelů
  • diskuse

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ