Fake news X informace: mediální gramotnost – práce s informacemi z médií psaných i audiovizuálních

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:30. 08. 2023
Cena:1990

 
Žáci dnešních vzdělávacích institucí často přicházejí z rodinného prostředí, kde televize, rozhlas a sociální média jsou především využívány k rozptýlení, jako „paní na hlídání“, jako kulisa, která ale stále útočí na mozkové receptory jak dospělých, tak dětí. Tím v mozku stále vytváří nové synaptické spoje, které příjemci mediálních informací nemají pod kontrolou. Do hlavy se jim tedy dostávají informace, které nejsou dávány do souvislostí. U dětí to pak vytváří dojem chaosu, ze kterého utíkají do dalšího chaosu, například do světa počítačových her, sociálních sítí a podobně. 

Schopnost vnímat přicházející informace jako části světa, které je potřeba dát do kontextu, je něco, co je nutné trénovat. Je třeba poznat, jak se vytváří názor, kdo na jeho tvorbě participuje, jak si vybrat médium, které chceme následovat. 

V dnešním světě je důležitější, KDO zprávu přináší než to, JAKÁ zpráva to je. To si lidé neuvědomují a díky tomu se vede válka o tzv. fake news. Pojďme se tedy podívat na to, jak se informace dělají, zpracovávají, k čemu jsou využívané a jak se v nich přebrat. Pojďme najít další možnosti, jak dětem pomoct orientovat se v dnešním přeinformovaném světě. 

Učitelé si v semináři vyzkouší, jak jednoduché je vytvořit fake news, pomluvu a informaci. Naučí se pracovat se všímavostí a mindfulness jako účinnou ochranou proti vnitřnímu chaosu. Dostanou nové informace, které budou moci uplatnit v hodinách mediální gramotnosti ve školách.

Obsahem teoretické části jsou tato témata: 

  • Vlivy utvářející základní názor. 
  • Média a jejich různé vyjadřovací možnosti.  
  • Reakce mysli, emocí a těla n informace.  
  • Cvičení k okamžitému zklidnění mysli.
  • Konkrétní pořady v jednotlivých médiích. 

Příklady aktivit a metod:

Vlivy, které utvářejí náš základní názor na svět, dobro a zlo, slušnost a odpor, spravedlnost a trest. Cesta médií do dětského světa od narození. Praktický nácvik možností koncentrace dětí – mindfulness jako hradba před chaosem.

Média a jejich různé vyjadřovací možnosti: manipulace slovy, zvukem a obrazem. Historie a příklady manipulace diváků. Reklama a jak ji sledovat. Videoukázky. Stručný úvod do principů mediálního marketingu jako základny cílení všech programů. 

Reakce mysli, emocí a těla na informace: ovlivnění nálady, myšlenkového schématu. Stres a panika jako tvůrce zdravotních potíží. Práce s emocemi a myšlenkami v médiích.

Cvičení k okamžitému zklidnění mysli: Hakomi, Gregg Braden – cvičení „mozeksrdce“, zapojení všímavosti do každodenního života.

Konkrétní pořady v jednotlivých médiích: práce se scénářem, moderátorem a publikem ve studiu i u televizí doma. Úloha dramaturga a scénáristy. Videoukázky. Praktické vyzkoušení slovní, obrazové a hlasové manipulace: vytvoření vlastní reklamy a programu. Účastníci si sami vyzkouší, jak snadné je manipulovat s výrazovými prostředky tak, aby dosáhli kýženého účinku. Vyzkouší si sami přípravu pořadu či reklamy na téma, které si sami vyberou. Vyzkouší si práci s manipulativními technikami.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga