Neukázněné dítě v předškolním věku

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:17. 10. 2023
Cena:1990

 

"V každém dítěti je světlo, úkolem učitele je najít způsob, jak toto světlo rozsvítit a nechat ho zářit."

Robert John Meehan

Na tom to webináři Vám budou poskytnuty metody pro hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi.

Obsah kurzu v bodech:

  • Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě)
  • Příčiny nežádoucího chování
  • Možnosti práce s těmito dětmi
  • Spolupráce s rodinou
  • Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.)
  • Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ