MS PowerPoint pro učitele 2

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:21. 11. 2023
Cena:1190

 
Posílíme vaše kompetence pro profesní rozvoj s ohledem na pokročilé využívání aplikace MS PowerPoint pro přípravu podkladů pro výuku a jejich používání. Získáte přehled odpovídajícího hardwarového i softwarového vybavení, které můžete během výuky použít.

Obsah kurzu v bodech:

  • Shrnutí základů – rychlým zopakováním základních voleb z kurzu pro začátečníky a z jejich praxe dojde k oživení práce s MS PowerPoint a k sladění úrovně účastníků
  • Různá rozložení obrazovky a zobrazení prezentace – práce s poznámkami, osnovou, předloha snímků
  • Tisk – nastavení tisku, stránek a jejich obsahu (záhlaví, zápatí atd.), tiskové možnosti
  • Vkládání složitějších tvarů – SmartArty a jejich přizpůsobení, obrazce (šipky, hvězdy atd.) a jejich formátování
  • Pokročilé animace a přechody – detailní nastavení animací objektů a přechodů snímků.
  • Barevná schémata – pokročilá nastavení grafiky, zásady přehledné prezentace.
  • Zdroje pro výuku – ukázky jednotlivých zdrojů hotových DUM (serverů), jejich stažení a práce s nimi.

Seminář je určen pro pokročilé a navazuje na kurz pro začátečníky.

Kurz lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga