Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazyka

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:24. 10. 2023
Cena:1990

 

Jak nám informační technologie mohou pomoci, když chceme učit cizí jazyky efektivně? Obsah tohoto kurzu Vám umožní nahlédnout do světa blended learningu, rozšířit si svůj rejstřík metod a postupů, vyzkoušet si nové role žáka a učitele, a také poznat moderní motivační nástroje a možnosti poskytování zpětné vazby šité na míru jednotlivým studentům i celé třídě. Dále se seznámíte s některými nástroji a zdroji, které zvyšují dynamiku a atraktivitu hodin cizího jazyka, včetně souvisejících úskalí a rizik.

Program je určen nejen pro angličtináře a pro učitele cizích jazyků a je veden v češtině.

  • Charakteristika školního prostředí dnešní doby – žák, učitel, rodič a jejich role a dovednosti dříve a dnes
  • Využívání standardních funkcí technických zařízení dostupných ve škole, v režimech: pouze učitelský notebook a projektor – práce ve dvojicích a ve skupinách s 1 zařízením – každý žák má svoje zařízení (např. použití funkcí Microsoft Office v hodinách cizích jazyků strojový překlad, skupinová práce s použitím zdrojů internetu a bez něj aj.)
  • Efektivní používání mobilních telefonů
  • Používání výukových platforem (např. EasyClass, Google Classroom)
  • Výukový software ve třídě a doma (např. Duolingo, Quizzlet aj.)
  • Blended learning (koncept a jak to funguje na příkladu, (DynEd, Online Jazyky, Open Learning apod.)
  • Classsroom management při používání digitálních technologií ve třídě a mimo třídu (koncept flipped classroom, agency, rotation station aj., včetně zdrojů a ukázek aktivit)
  • Podpora učitelů a žáků od vydavatelů učebnic angličtiny a dalších cizích jazyků – ukázky
  • Bezplatné zdroje na internetu pro efektivní výuku angličtiny a dalších cizích jazyků (média, vzdělávací platformy, speciální nástroje – ukázkové aktivity)
  • Placené zdroje pro efektivní výuku angličtiny – výhody, rozdíly, příklady dobré praxe

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)