Humorem k pohodě a vyšší efektivitě v hodinách cizích jazyků

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:21. 11. 2023
Cena:2150

 

Když se při učení i zasmějeme, mnohem víc si toho zapamatujeme a učení je tedy efektivnější.  Během workshopu si účastníci sami na sobě vyzkoušejí některé praxí ověřené strategie používání humoru ve výuce cizího jazyka v režimu prezenční i distanční výuky. Prakticky se zapojí do aktivit a her, které vytvářejí příjemné a motivující prostředí pro rozvíjení jazykových dovedností (např. say-it-hit-it, don´t be so serious, topic gallery, name poem, word-friendly biography, aj.), budou hlouběji objevovat prvky a žánry humoru, typické pro anglicky mluvící kulturu, ale přítomné i v jiných kulturách (hoax, irony, pun, parody, meme aj.). Seznámí se s různými způsoby zapojování humoru do aktivit v hodinách tak, aby žáci byli provokováni k aktivnějšímu zapojení se do činností, které při výuce jazyka probíhají ve třídě i mimo třídu, a měli možnost být aktivními spolutvůrci obsahu hodiny. Aby žáci či studenti cizím jazykem mluvili, četli a psali lépe – a rádi. 

Účastníci workshopu získají přístup k „user-friendly“ zdrojům a výukovým materiálům, které mohou bez další přípravy použít ve svých hodinách třeba hned příští den.
Program je určen pro učitele angličtiny na 2. stupni ZŠ a SŠ, popřípadě pro učitele jiných jazyků, kteří vydrží příkladové aktivity v angličtině a jsou ochotni si je představit v prostředí jiného jazyka, v němž se pohybují (u účastníků se předpokládá základní, alespoň pasivní znalost angličtiny na úrovni A2).  Jedná se o praktický workshop, který dává prostor pro sdílení vlastních zkušeností. Je veden v češtině a angličtině.

Cílem je poskytnout Vám učitelům angličtiny, popř. učitelům jiných jazyků zdroje a nástroje pro zapojení humoru do rutinních aktivit ve třídě, a také dát Vám možnost vyzkoušet si některé méně známé způsoby práce s obtížnými tématy tak, aby jejich působení na žáky, v režimu prezenční, distanční či kombinované výuky mohlo být efektivnější. Osvojíte si postupy zapojování humoru do každodenní praxe, které zvyšují míru zapojení žáka do činností, které probíhají v synchronním nebo asynchronním režimu výuky, a dávají žákům možnost aktivně se podílet na tvorbě obsahu hodin.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně