MS PowerPoint pro učitele 1

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:03. 10. 2023
Cena:1190

 
Cílem kurzu je posílit vaše kompetence pro další profesní rozvoj s ohledem na využívání aplikace MS PowerPoint pro přípravu podkladů pro výuku a jejich používání.

Obsah kurzu v bodech:

  • Seznámení s instalací MS PowerPoint ve Windows – ukázka nainstalovaných zástupců (plocha, nabídka programy), spuštění programu
  • Rozložení obrazovky – seznámení spracovní plochou, hlavní menu, ikony a panely nástrojů, stavový řádek a možnosti zobrazení prezentace
  • Souborové operace – práce s celou prezentací pomocí voleb: nový, otevřít, uložit, uložit jako.
  • Interaktivní zařízení (tabule a displeje) – základy používání v učebně.
  • Práce se snímky – základní volby pro vkládání, řazení, rozložení a obsahy jednotlivých snímků
  • Textové operace – plnění snímků prvním obsahem a formátování těchto textů a polí (font, velikost, řezy, odrážky a číslování)
  • Práce s obrázky – vkládání a úpravy obrázků, které MS PowerPoint umožňuje, včetně pozice, ořezu a formátování obrázků
  • Vkládání jednoduchých tvarů – zvýraznění prezentací kliparty, SmartArty a obrazci (šipky, hvězdy atd.) a jejich formátování

Kurz lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga