Základní dokumentace školy očima advokáta

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:21. 09. 2023
Cena:1890

 
Seminář vás naučí vyznat se v hromadě papírů a v pravidlech pro řádné vedení školní dokumentace. Ujistěte se, že máte ve škole vedeno vše v souladu s platnou legislativou a platnými předpisy. Na tomto kurzu se dozvíte vše podstatné, co potřebujete vědět. V obsahu zmíníme i ty nejčastější chyby a upozorníme vše, co může způsobit problémy při kontrole ČŠI.

Obsah kurzu v blocích:

1. Blok:

  • Přehled základní dokumentace podle školského zákona a souvisejících předpisů, včetně shrnu-tí nejčastějších chyb 
  • Školní řád a vnitřní řády 
  • Školní matrika včetně papírové verze dokumentů obsahujících tyto údaje – třídní výkazy, evi-denční listy

2. Blok:

  • Třídní kniha a absence vždy včetně problematiky distančního vzdělávání
  • Školní vzdělávací program
  • Plán DVPP

3. Blok:

  • Preventivní program + krizový plán 
  • Koncepce/strategie rozvoje školy
  • Kontrola ČŠI – průběh samotné kontroly, odpovědnost, komunikace

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitelé MŠ