Jak na FORMATIVNÍ HODNOCENÍ I. (8x 45 min.)

Pořádá Mgr. Michaela Hlaváčová

Termín:30. 08. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2100 Kč za celé studium

 
Co se na kurzu dozvíte:
Formativní a jiné formy hodnocení
Strategie a techniky formativního hodnocení
Stanovování kritérií pomocí konkrétních nástrojů a technik
Motivace žáků, zpětná vazba, rozvoj sebehodnocení žáků

Lektorka Mgr. Michaela Hlaváčová

Na tento kurz navazuje pokračovací vzdělávací program: Formativní hodnocení II.

Doplňující informace:

Cíl akce:Stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vzájemného hodnocení a sebehodnocení, poskytování zpětné vazby žákům, rodičům, učitelům.
Kontaktní email:kurzy.misa@gmail.com
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:ředitelé škol a školských zařízení
učitel praktického vyučování
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé gymnázií
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
Příloha:Stáhnout