Hodnocení není jen klasifikace aneb hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:07. 11. 2023
Cena:1390

 

Hodnocení není jen klasifikace aneb hodnocení, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žádků.

Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s dalšími způsoby, používanými v jiných školskách systémech. To vše souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky nebo studenty, která by měla být pozitivně působící a nesoutěživá, která podporuje vhodné edukační klima a o které také pojednávají jednotlivá témata semináře. Účastníci si prakticky vyzkouší nové způsoby hodnocení a získají i další praktické náměty do své praxe.

 • Jaký je účel hodnocení, co je to hodnocení?
 • Povzbuzující reakce
 • Nevýhody současného klasifikování
 • Doplňkové formy hodnocení
 • Slovní hodnocení versus známky
 • Formativní a normativní hodnocení
 • Individuální a sociální vztahová norma – jak vlastně hodnotit?
 • Psychologické aspekty hodnocení:
 • To by se učiteli stát nemělo! (některé hodnotící systémy)
 • Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků
 • Reflexe z praxe
 • Závěrečné shrnutí: co je tedy při hodnocení důležité?

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga