Diagnostika třídního kolektivu na základě prožitkových aktivit

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:10. 07. 2023 – 12. 07. 2023
Cena:8500

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Je
zřejmé, že čím lepší vztahy mezi členy ve třídě jsou,
tím pozitivnější klima je uvnitř.


Popis
kurzu


Jedná se
o
interaktivní výcvik pro práci se třídou. Tento praktický, zážitkový seminář, vedený formou
interaktivních her
,
díky, kterým se vám podaří zajistit pozitivní klima třídy.


Program
je určen metodikům prevence, kteří chtějí pomocí pedagogické diagnostiky ovlivňovat sociální klima třídy.


Sebezkušenostní
forma semináře nabízí využití interaktivních prožitkových metod, které jsou
založené na přímém pozorování jednoduchých jevů, které lze následovně jednoduše
diagnostikovat. Po každé z technik následuje její podrobná reflexe, která je
zaměřena jak na průběh techniky, tak na posun v osobnostním rozvoji žáků.


Cíl
kurzu


Osvojíte
si techniky, kterými lze pozitivně působit na sociální vztahy v
třídním či jiném kolektivu.


Budete
disponovat základními dovednostmi, díky kterým budete schopní v určitých
situacích účinněji komunikovat s žáky
a podporovat aktivní růst jejich osobnosti.


Získáte motivaci k proměně postojů ve vaší profesn

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)