Extremistické chování a xenofobie žáků a mládeže – preventivní práce s třídními kolektivy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 11. 2023 – 23. 11. 2023
Cena:5700

 

Program je určen všem z vás, kteří chcete naplňovat preventivní programy u žáků. Program je rozdělený na dvě části – první, teoretická, část se zaobírá vhledem kdo problematiky extremismu, rasismu a xenofobie, druhá, praktická, část je zaměřena na práci s konkrétními programy určenými pro prevenci extremistického chování u žáků v českých školách. Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli. Program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence.

Cíl kurzu

Získáte informace o jednotlivých typech extremistického chování žáků a mládeže na české scéně.

Porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé.

Naučíte se schopnosti asertivního jednání.

Naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi.

Projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou.

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

  • Extremismus, jeho historie, druhy, znaky

  • Party, sekty s extremistickým podtextem

  • Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)