Manažerské dovednosti metodika prevence

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:21. 09. 2023 – 23. 09. 2023
Cena:8500

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.„Abyste zdvojnásobili účinek své prezentace, použijte polovinu slov.“

  • Peter Urs Bender

Popis kurzu

Jedná se o praktický zážitkový seminář vedený formou zážitkových výukových metod s cílem zlepšení manažerských dovedností metodika prevence.

Program je sestaven z aktivit, které si sami vyzkoušíte. Na základě modelových situací a praktického tréninku a v rámci reflexe vám bude objasněna základní teorie vztahující se k danému tématu.

Obsahem interaktivního semináře je řízení a vedení lidí, hospitace, prezentační dovednosti, vedení porad, Time management a prevence konfliktu.Cíl kurzu

Posílíte své manažerské dovednosti potřebné k řízení lidských zdrojů.

Bude motivováni k osobnostnímu rozvoji.

Získáte základní dovednosti, pomocí nichž budete v určitých situacích schopni účinněji komunikovat se svým okolím.

Zvládnete prakticky použít, rozvinout a aplikovat metody a techniky, které lze využít pro zvyšování vašich manažerských dovedností.

Zobrazit akci na webu pořadatele

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)