Profesní kompetence metodika prevence

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 04. 2024 – 13. 04. 2024
Cena:8500

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

 „Zkušenost není to, co člověka potká, ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.“

  • Aldous Huxley

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si možná vzpomenu. Zapoj mě a já pochopím.“

  •  (čínské přísloví)

Popis kurzu

Třídenní interaktivní vzdělávací program je sestaven tak, aby rozvíjel profesní kompetence metodika prevence v oblasti rozvoje osobnostního, emočního a sociálního a komunikačního.

Prostřednictvím aktivit, které jsou zaměřené na sebepoznání vlastního já, jak se vnímám já, a jak mě vidí ostatní, sebeuvědomění toho, co v daném okamžiku cítíme a uplatnění vlastní preference v rozhodování, motivaci ostatních, na komunikaci v různých situacích, na cvičení pozorování, empatického a aktivního naslouchání, na dovednosti verbálního i neverbálního sdělování vedení dialogu, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřenou a pozitivní komunikaci, jednání v konfliktních situacích a další.

 

Porozumíte sami sobě i ostatním, naučíte se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivníte komunikaci s druhými osobami. Získané poznatky následně můžete aplikovat při své práci ve škole při jednání se zákonnými zástupci a žáky.

 

Součástí každého tématu je rozbor modelových situací, nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích. Seminář je vedený interaktivní formou praktického tréninku.

 

Cíl kurzu

         ·            Kontaktní email:infra@infracz.cz

Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)