Připravený předškolák – kritéria školní zralosti

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:03. 12. 2024
Cena:2300

 

Na tomto semináři se zaměříme na otázky týkající se připravenosti předškoláků na vstup do ZŠ.

Obsah programu v bodech:

 

 • Legislativa: školský zákon 561/2004 Sb
 • OŠD
 • Domácí – individuální vzdělávání
 • Dodatečný OŠD
 • Předčasný nástup do ZŠ
 • Otázka psychologické charakteristiky školní zralosti
 • Dílčí charakteristiky školní zralosti – mentální, fyzická, psychická a sociální.
 • Spolupráce ZŠ s MŠ – propojenost, znalost klíčových kompetencí
 • Rizika spojená s předčasným nástupem
 • Vhodnost odkladu školní docházky, v případech, kdy je indikován.
 • Komunikace učitel-rodič u zápisů – informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ.
 • Profil školsky zralého dítěte.
 • Kasuistiky


Cíl kurzu

Cílem webináře je podat Vám informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude probrána otázka možného odkladu školní docházky i možného dodatečného odkladu. Budete také seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ