Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti – specifika práce pedagoga s dvouletý

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:14. 10. 2024
Cena:1590

 

Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a
jeho zákonitosti – specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Jde o období, kdy dítě začíná objevovat svět. Dokáže se pohybovat samo
a komunikovat pomocí slov, proto se před ním otevírají zcela nové možnosti. V
této době je velmi důležitá komunikace s dospělým. Je třeba dítěti naslouchat,
snažit se mu porozumět, mluvit na něj hodně, často a srozumitelně, řečí
dospělých.

Popis
kurzu


Bude probrána psychologie hry – hra je v tomto vývojovém období
nejdůležitějším výchovným i poznávacím prostředkem.


Dále se budeme věnovat otázce rozvoje komunikačních schopností
dvouletých dětí – vznikají první věty a slovník dítěte se rozšiřuje.


Cíl kurzu


Webinář si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů z pohledu vývojové
a pedagogické psychologii dítěte ve věku dvou let.


Bude podrobně probrána otázka přirozeného rozvoje dítěte, snaha o
respektování zákonitosti psychického vývoje ve všech jeho aspektech.


Odborně i z pohledu kazuistického budou zmíněny možné adaptační
obtíže dvouletých dětí při nástupu do MŠ – strategie adaptace, komunikace
s rodiči, otázka vhodného přístupu, jako možnost předcházení adaptačním
obtížím z pohledu pedagoga.


 


Obsah
kurzu v bodech


  • Emoční vývoj a socializace dvouletých dětí

      Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ