Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:12. 02. 2024
Cena:1590

 

Rozvoj prostorové představivosti a orientace v prostoru

Dostatečná úroveň rozvoje prostorové orientace v předškolním věku je nezbytnou podmínkou pro úspěšné osvojení počátečního čtení, psaní i počítání

Popis kurzu

Pravděpodobnost školního úspěchu se zvyšuje s dobrým pochopením a upevněním základních pojmů, osvojením jednodušších dovedností a schopností.

Prezentační i praktickou formou vám zprostředkujeme využívání různých her, stavebnic, logicko-abstraktních konstruktivních pomůcek, pomůcek na rozvoj smyslového vnímání a manipulace s nimi, které vám umožní rozvíjet děti v oblasti nejen prostorové orientace.

Cíl kurzu

Seznámit vás se základními pojmy v dané problematice, rozšířit vaše kompetence a zároveň vás naučit způsobům jejich praktického rozvoje a zvládnutí.  


Obsah kurzu v bodech

  • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru

    Pravolevá orientace- dítě získává prostorové představy, osvojuje si pojmy související s uspořádáním prostoru – např. nahoře, dole, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, mezi, hned před, hned za, první, poslední, předposlední, prostřední.
  • Vnímání času, časové posloupnosti

    Vnímat souvislost dějů i následnost, prostor, ve kterém se děje odehrávají včetně prostorových vztahů.
  • Rozvoj posloupnosti

    Řady, pochopení a práce s pojmy – první, poslední, hned druhý.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ