Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 05. 2024
Cena:1490

 

Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního
věku a mladšího školního věku

Kurz
je zaměřený: na otázky týkající se
rozvoje a stimulaci smyslového vnímání
u dětí předškolního věku a mladšího
školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové
vnímání).

Popis kurzu


V
celém prakticky zaměřeném kurzu vám budou prezentovány jednotlivé metodické
postupy v oblasti rozvoje smyslového vnímání (dovedností a schopností) dětí
předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.


Důraz
bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických
funkcí.


Dále
vás seznámíme s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. U dětí
ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového
vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení
ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.


Prakticky
se seznámíte s jednotlivými metodickými postupy, budou vám prakticky ukázány
hodiny edukací za použití dostupných metodických materiálů a pomůcek.


 


Cíl kurzu


Rozšíření kompetencí
pedagogických pracovníků v oblasti stimulace
smyslového vnímání
, jehož rozvoj je význa

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé MŠ