Řekni NE závislosti – preventivní práce s třídními kolektivy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:17. 09. 2024 – 19. 09. 2024
Cena:8500

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


„Každá forma závislosti je špatná, ať už jde o alkohol,
morfium nebo idealismus“


  • Carl Gustav Jung


Popis
kurzu


Praktický zážitkový seminář zaměřený na
oblast protidrogové prevence.


V rámci tohoto programu, který
vychází z programu University of Illinois, je nejvýznamnější podpora sociálních dovedností žáků,
která zahrnuje velmi široké spektrum personálních a sociálních dovedností a
informací odpovídajících věku žáka.


Zacílíme přímo na konkrétní aktivity. Na
ukázkách technik, rozborů a aplikací, si ověříte své získané
znalosti a dovednosti z této oblasti, získáte náměty pro interaktivní styl práce se žáky v oblasti problematiky zdravého životního stylu.


Kombinací interaktivních programů a výkladu vás povedeme k rozvoji kritického myšlení, hledání
vlastních postojů a řešení. Praktickou část tvoří ukázky a práce nad
jednotlivými programy určenými pro prevenci extremistického chování žáků ve
školách spolu se zpětnou vazbou a rozborem jednotlivých aktivit.


Prožijete si své role při osobní
zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních
programů, které jste si vyzkoušeli.


Cíl
kurzu


Cílem je provést vás uceleným programem
tak, abyste dokázali zavést u žáků systém
relevantních sociálních dovedností a
dovedností potřebných pro život (dovednost Kontaktní email:infra@infracz.cz

Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)