Stereotyp a předsudek – preventivní práce s třídními kolektivy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:07. 02. 2024 – 08. 02. 2024
Cena:5700

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

„Málokdo je schopen rovnocenně vyjadřovat názory, které se liší od předsudků jejich společenského prostředí. Většina lidí není schopna vytvářet si takové názory.“– Albert Einstein

 

Popis kurzu

Vzdělávací program Stereotyp a předsudek je zaměřený na zkvalitnění práce pedagoga s třídními kolektivy s cílem nastavení bezpečného klimatu ve školní třídě, respektování jednotlivců, jejich názorů a postojů. Je interaktivní a v jeho průběhu se seznámíte s aktivitami pro žáky, které je možné zapojovat do práce s třídními kolektivy v rámci prevence rizikového chování a zkvalitnění komunikace a sociálních dovedností žáků.

Projdete výcvikem v technikách a metodách práce s rizikovou skupinou.

Dostatečný prostor bude i pro diskusi a reflexi jednotlivých činností.

Cíl kurzu

Porozumíte pravidlům a umění respektovat druhé

Naučíte se schopnosti asertivního jednání

Naučíte se rozlišit motivaci a manipulaci a zacházení s nimi

 

Obsah kurzu v bodech

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)