Šikana, jak ji předcházet a jak ji řešit – preventivní práce s třídními kolektivy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:06. 03. 2024 – 07. 03. 2024
Cena:5300

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


„Je důležité si uvědomit, že KAŽDÝ z nás někdy někoho
šikanoval, každý z nás byl někdy obětí šikany a všichni jsme někdy byli
přihlížejícími, kteří buď zasáhli, nebo nezasáhli.“


  • Steve Biddulph

Popis
kurzu


Tento program primární a sekundární
prevence je zaměřený na předcházení a
řešení fenoménu šikany
.


Seznámíte se základními pojmy a
terminologií, etiologií vzniku a legislativním rámcem pro tento druh rizikového
chování v celé jeho šíři. Seznámíte se se způsoby řešení s orgány veřejné moci a státní správy
s přihlédnutím k možnostem a povinnostem školy.


Praktická část je zaměřena interaktivně na tvorbu pravidel a nastavení
norem ve třídě
, třídní chartu, skrytý vrstevnický program. Prožijete si
své role při osobní zkušenosti při práci
s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste
si vyzkoušeli.


V průběhu
semináře bude poskytnut i dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých
činností.


Cíl
kurzu


Cílem je provést vás uceleným programem
tak, abyste dokázali zavést u dětí/žáků
systém relevantních sociálních
dovedností
a dovedno

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)