Tvoříme školní řád jako základní ochranu všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:04. 06. 2024 – 05. 06. 2024
Cena:5700

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.


Školní řád jako základní kámen pravidel
ve škole, je často opomíjen a nedostatečně využíván.


Popis
kurzu


Zaměříme se na základní teoretické
znalosti a vědomosti, které jsou potřebné k osvojení před vlastní tvorbou
školního řádu.


Budeme se věnovat práci na konkrétní koncepci školy tak, aby vznikl funkční
objekt, kde jsou zapojeny všechny tři složky účastné na školním vzdělávacím a
výchovném procesu. Sestavíte postup, jak se může vytvořit školní řád a pokusíte se jej sami sestavit. Nad školním
řádem každého z vás bude probíhat diskuze včetně připomínek. Výstupem bude
metodika tvorby školního řádu
s konkrétními příklady
.Cíl
kurzu


Získáte ucelený pohled na právní
rámec
, z kterého vychází školní řád


Osvojíte si techniky zapojení všech účastníků výchovně
vzdělávacího procesu do tvorby školního řádu


Zvládnete metody tvorby
imaginárního školního řádu


Samostatně si vytvoříte školní
řád
s připomínkováním


 


Obsah
kurzu v bodech


Obsah teoretické části


  • Kontaktní email:infra@infracz.cz

Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)