Vedení třídnických hodin – preventivní práce s třídními kolektivy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:22. 05. 2024 – 24. 05. 2024
Cena:8500

 

Tento program je součástí Exkluzivního vzdělávání pro metodiky prevence. Před jeho konáním je nutné nám doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence. Specializační studium pro metodiky prevence může být absolvováno u jakékoliv vzdělávací instituce. K doložení těchto dokumentů budete vyzváni e-mailem.

Tento program je určen těm z vás, kteří chcete pracovat s třídními kolektivy, se vztahy ve školní třídě zajistit bezpečné prostředí pro edukační proces.

Popis kurzu

Zaměříme se na interaktivní práci s aktivitami vhodnými pro třídnické hodiny.  Prezentované principy a aktivity vás cíleně povedou k možnosti vytváření prostoru pro aktivitu žáků. Jednotlivé aktivity si sami vyzkoušíte, prožijete a reflektujete. Prožijete si své role při osobní zkušenosti při práci s programy a na závěr obdržíte materiál preventivních programů, které jste si vyzkoušeli.

Cíl kurzu

Získáte základní vědomosti o vedení třídních kolektivů

Prožijete si a vyzkoušíte jednotlivé aktivity

Osvojíte si základní principy

 

Obsah kurzu v bodech

Obsah teoretické části

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)