Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 10. 2023
Cena:1390

 

Webinář je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a je zaměřený na adaptační obtíže související se začleněním dítěte do kolektivu a na ně další možná navazující úskalí. I přes veškerá opatření ze strany školy ve spolupráci s rodiči, se může u některých dětí stát, že adaptaci na prostředí mateřské školy nezvládají ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Obsah webináře:

  • Socializační a emoční proces předškolních dětí z hlediska vývojové psychologie – prezentace vývojových ukazatelů u dítěte pro úspěšný nástup do MŠ.
  • Navazování prvních vztahů mimo rámec rodiny.
  • Komunikace učitel – rodič: realizace úvodních schůzek s rodiči nově nastupujících dětí – obsah, rozsah i forma podávaných informací (zda dítě splňuje vývojové ukazatele pro nástup do MŠ).
  • Osobnost učitelky a její role související s problematikou adaptace dítěte – schopnost učitele korigovat počáteční adaptační obtíže při nástupu dítěte do MŠ – participace rodiny – zvolit vhodné strategie ve spolupráci s rodiči.
  • Psychosomatické příznaky, poukazující na nepřizpůsobení se nové situaci; možné příčiny tohoto stavu, jejich různorodost.
  • Čím předškoláka obohacuje dětský kolektiv?

Lenka Bínová se na webináři s Vámi podělí o své zkušenosti a zodpoví na Vaše dotazy.

Vzdělávácí program lze hradit z rozpočtu školy, případně soukromě.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ