Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 12. 2023
Cena:1490

 
Vzdělávací program je zaměřený na otázky týkající se rozvoje hrubé a jemné motoriky v návaznosti na systematický rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění obtíží spojených se psaním.
Budou vám prezentovány jednotlivé metodické postupy v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomotorických dovedností a schopností dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ.  Důraz bude kladen zejména na vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Seznámíte se s dostupnými metodickými materiály a pomůckami formou foto-prezentace.

Bude probrána otázka prevence grafomotorických a vizuomotorických obtíží již v předškolním věku. Objasněna bude problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky a vizuomotoriky. 

Obsah kurzu v bodech:

 • Rozvoj hrubé motoriky – koordinace, zpřesnění, harmonizace pohybů
 • Rozvoj jemné motoriky – cvičení jemné motoriky
 • Vizuomotorika –  koordinace oko-ruka
 • Ambidextrie
 • LATERALITA – souhlasná, zkřížená
 • Otázka leváků
 • Prezentace vývojového hlediska vzhledem k nácviku jednotlivých grafomotorických prvků
 • Cvičení vizuomotorické koordinace
 • Metodika grafomotorických cvičení – metoda obtahování
 • Odstraňování grafomotorických obtíží
 • Prezentace metodických materiálů, pomůcek vhodných pro edukaci v oblasti rozvoje grafomotorických a vizuomorických schopností a dovedností

Cíl kurzu

Rozšířit kompetence pedagogů v oblasti pedagogické diagnostiky dětí předškolního věku – zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. 
Poskytnout konkrétní metodické vedení dětí v oblasti grafomotorické a vizuomotorické, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
učitelé MŠ