Ergonomie a rozvoj dětské kresby

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:03. 11. 2023
Cena:1990

 

Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Webinář vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických  potíží u dětí v mateřské škole a v 1. tř. ZŠ. Obsahem semináře je základní  terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče,  smysl  a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka  přiblíží účastníkům problematiku řady témat – specializace a spolupráce  mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie,  nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam.

Představí jim možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídku vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci. Cílem  vzdělávacího programu je, aby pedagogové získali náhled na problematiku  ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a na základě včasného rozpoznání příčiny  grafomotorických obtíží, byli schopní provést včasnou diagnostiku. Absolventi by  měli být schopní analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, PPP a  sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet vhodné podmínky pro vstup do ZŠ.

 Témata: 

 • základní terminologie, příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky
 • diagnostika grafomotorických obtíží dítěte, lateralizace
 • ergonomie a výtvarný projev dítěte
 • vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role  předškoláka, školáka
 • dětská kresba v souvislosti s úrovní  grafomotoriky, jednotlivé formy
 • citlivé vedení a přiměřená motivace při  grafomotorických obtížích
 • reedukace grafomotorických obtíží dítěte,  správný sed, úchop psacího náčiní
 • nabídka vhodných ergonomických  pomůcek na trhu, optimální možnosti
  pomoci
 • rozbor příkladů z praxe – je  vhodné přinést obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina,  zvíře…)

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga