Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 12. 2023
Cena:2290

 

„Příteli, nezacházej s dětmi při učení násilně, nýbrž ať se učí formou hry, abys také lépe mohl pozorovat, k čemu se kdo svou přirozeností hodí.”
– Platón

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás seminář s praktickou dílnou, který je zaměřen na využití deskových a karetních her pro rozvoj matematické gramotnosti u žáků.  Naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj matematické gramotnosti, které se osvědčily v praxi. 
Seznámíte se s různými typy didaktických her, které vedou děti k lepšímu pochopení učiva a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. 
Pracovat budete v duchu konstruktivistické pedagogiky.
Naučíte se zohlednit individuální potřeby a požadavky žáků (rozdílná úroveň matematické gramotnosti, jejich věk, další zájmy aj.).
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Cíl kurzu

Zkvalitnit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

  • rozdělení her dle jejich typu; 
  • didaktická hra jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.):
  • didaktická hra jako nástroj rozvoje spolupráce mezi žáky (např. The Game),
  • hry pro rozvoj rovinné a prostorové představivosti (např. Digit, Klotz, Imagination, Blokus 3D, Penta, Cuts); 
  • hry pro rozvoj početních dovedností (např. Lobo 77, Cink, Math Fluxx); 
  • hry k procvičení aritmetických operací (např. Mix Match, Speedy). 

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně