Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření?

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:19. 09. 2023
Cena:1890

 
„Nejdůležitější věcí v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“ 
– Peter Drucker

Rodina a škola, to jsou dva světy, které je nutno propojit. Dobrá spolupráce mezi školou a rodiči napomáhá k lepším výsledkům a snižuje výskyt problémového chování. 
Jaké jsou příčiny nedostatečné spolupráce? Co a jak můžeme změnit?

Popis kurzu

Vzdělávací akce je zaměřená na úspěšnou realizaci spolupráce mezi rodinou a školou. Seznámíte se nejnovějšími poznatky o stavu současné rodiny, jejích problémech a komunikaci. Zopakujete si základní informace o vlivu výchovy v rodině. Představíme Vám roli pedagoga mateřské školy jako klíčového činitele komunikaceOsvojíte si důležitost neverbální komunikace, sebereflexe a aktivního naslouchání. Získáte náměty na řešení konfliktních situací. Formou diskuze a sdílení zkušeností z praxe si ujasníte, co děláte správně, kde vnímáte obtíže a jaké jsou další možnosti spolupráce s rodiči.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k efektivní komunikaci a spolupráci mezi školou a rodinou.

Obsah kurzu v bodech:

  • současná rodina – problémy a radosti, aktuálními poznatky, komunikace, výchovné trendy, postupy při výchově a jejich vliv na vývoj dítěte
  • pedagog mateřské školy – klíčový činitel komunikace, vnímání vlastní role, neverbální komunikace (řeč těla, gestikulace), aktivní naslouchání, sebereflexe;
  • formy spolupráce s rodiči;
  • co děláme dobře;
  • kde vnímáme obtíže;
  • řešení konfliktních situací;
  • cíle a formy komunikace mezi rodiči a pedagogy mateřských škol;
  • analýza současné situace a zkušeností z praxe;
  • náměty pro optimální spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou;
  • diskuze.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé MŠ