Konference: Roste-li učitel, roste škola

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:09. 11. 2023
Cena:2790

 

Cesta k pozitivnímu prostředí škol aneb jak být šťastný učitel

 „Je jenom jedna cesta za štěstím, a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.“

– Epiktétos –

Konference je určena pedagogickým pracovníkům a ředitelům všech typů škol a školských zařízení, kteří hledají způsoby, jak se stát spokojenějšími a efektivnějšími ve své profesi.

Spokojený učitel = nadšení žáci s lepšími výsledky ve vzdělávacím procesu.

Zamyslete se a objevte, jak může být váš osobní růst klíčem k úspěchu vašich žáků.

Dnešní doba klade na učitele čím dál tím větší nároky. Naučme se je zvládnout s grácií! Abychom je byli schopni zvládnout a poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání, musíme se zaměřit také na vlastní sebereflexi a péči o svou psychickou pohodu. Zároveň je nutné umět rozpoznat své silné a slabé stránky. Vyhnete se tak syndromu vyhoření.

Nabídneme vám řadu přednášek zaměřených na různé aspekty osobního růstu a psychické pohody učitelů. Prozkoumáme souvislosti mezi šťastným učitelem a úspěchem žáků ve vzdělávání, a jak si můžeme pomoci k dosažení tohoto stavu.

Přidejte se k nám na této cestě osobního růstu a objevte klíče k úspěšnému a spokojenému učitelství!

NOVINKA

Konzultační zóna

V rámci konference se můžete těšit na novinku!

V průběhu celé konference bude pro vás připravena tzv. konzultační zóna. S profesionálními kouči v ní zažijete 15 minut času, ve kterém ochutnáte jak na štěstí, vnitřní klid, pohodu a radost.

Vyzkoušejte koučink na vlastní kůži. Zjistěte, co pro vás může udělat. To všechno zdarma a prostřednictvím těch nejlepších českých koučů.

Neváhejte a přijďte na naši konferenci!

PROGRAM KONFERENCE

Anna Doubková a Jana Kazíková

Mgr. Anna Doubková a Mgr. Jana Kazíková

Spokojení učitelé a spokojení žáci. Roste-li učitel, roste škola.

Jednou z nejdůležitějších podmínek učení je bezpečné prostředí. Atmosféra příznivá pro učení a zároveň kvalita vzdělávání je přímo ovlivňována učiteli. Kultura školy, spokojenost a bezpečné prostředí jsou faktory, které přímo souvisí s výsledky vzdělávání.

Jak vypadá spokojenost ve školním prostředí? Uvědomujeme si my učitelé, jak působíme na své okolí? Jsme v tomto ohledu schopni vlastní sebereflexe?

Mnohdy je dobré sdílet a nechat se při sebereflexi provázet někým zvenčí, a to mentorem nebo třeba koučem. V této přednášce vám ukážeme, jak to v praxi může vypadat.

Marian Jelínek

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Umění sebekoučinku

Zobrazit akci na webu pořadatele

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga