Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:23. 10. 2023
Cena:1990

 

„Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat.“ 
– Albert Einstein

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací akci zaměřenou na využití ICT ve výuce skrze počítače, tablety a chytré telefony.

Představíme Vám nejen obecné principy využití moderních technologií, ale i konkrétních programy, webové stránky a aplikace vhodné pro podporu výuky. 
Zaměříte se na méně známé programy a aplikace, které pomůžou oživit školní výuku a budou inspirací při přípravě různých didaktických materiálů, her, testů, kvízů a při tvorbě prezentací…

Seznámíte se s metodami a postupy, které zdokonalují výklad učiva a zároveň žáky motivují. Naučíte, jak zvýšit výkon žáků a maximálně je zapojit do výuky. Pracovat budete v duchu konstruktivistické pedagogiky.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Programy, aplikace i webové stránky jsou zvoleny tak, aby byly jednoduché na ovládání, manipulace s nimi byla rychlá, výsledek byl co nejvíce efektivní a aby programy byly zdarma k použití bez nakupování drahých školních licencí.

Cíl kurzu

Zkvalitnit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce s využitím moderních technologií a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

  • seznámení s problematikou nasazení výukových technologií do výuky (pozitiva, negativa a rizika nasazení);
  • seznámení programy a aplikacemi, které oživí každou prezentaci;
  • využití pojmových map, sdílených poznámek a dokumentů ve výuce;
  • využití programů a aplikací pro komunikaci mezi žáky, studenty, učiteli a rodiči;
  • aplikace pro zjednodušení a zrychlení hodnocení testů;
  • programy a aplikace pro jednoduché vytváření zábavných kvízů:
  • použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her vhodných k oživení procvičovaného učiva;
  • příklady různých webových stránek s hrami, videí, texty i jinými materiály, které je možné vhodně využít při výuce.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU