Autorita učitele

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:31. 08. 2023
Cena:1190

 

„Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje
autoritou, nerespektuje starší.“


—  Isokratés

Klíčem k úspěšnosti a spokojenosti obou hlavních aktérů školního vzdělávaní, tedy učitelů

i žáků, je bezesporu autorita učitele. Právě tu by si měl
učitel v rámci svých činností vybudovat. Ne každému se to ale daří a
podaří.


Na otázku „Jak na to?“ se snaží odpovědět nabízený
kurz.


Popis kurzu


V prostředí
současné společnosti, kdy rodina ne vždy zcela naplňuje také svoji výchovnou
funkci, to učitelé nemají zrovna jednoduché. Také je ale potřeba přiznat, že ne
vždy je

v učitelském vzdělávání věnována dostatečná pozornost právě problematice
učitelské autority. V první části si vymezíme pojmy jako je autorita, moc, kázeň a autorita učitele. Probírán bude také sociální kontext autority učitele.


Druhá část
kurzu je zaměřena na pochopení nejen širších souvislostí vnímání autority v
dnešní společnosti, ale i na rozklíčování možné vazby mezi autoritou a mocí a
nabídne vám pohledy zejména na vlastní osobnost a vaše typické chování, které
následně do vlastního chování mohou promítat vaši žáci. Zaměříme se také na
stěžejní atributy autority učitele.


Cíl kurzu


Pochopíte širší
souvislosti vnímání autority.
Dozvíte se, jak pracovat s vlastní
osobností
a vlastním chováním
s cílem budování autority u
svých žáků.


Kontaktní email:infra@infracz.cz

Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
vychovatelé školských zařízení
asistenti pedagoga