Výchova k podnikavosti (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:21. 09. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnázií, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a vedoucím pedagogickým pracovníkům.

Cílem školení je seznámit účastníky – pedagogy – s podmínkami pro rozjezd podnikání.Cílem školení je získat přehled v oblasti legislativy týkající se podnikatelské činnosti, zíkat přehled o možných způsobech podnikání – fyzická osoba, právnická osoba. Získat informace o tom, co vše obsahuje „klasický“ business plán (podnikatelský záměr) a vyzkoušet si zjednodušenou formu v podobě Lean Canvas. Seznámit se a vyzkoušet si sestavit finanční plán, provést analýzu trhu a zákazníků, zpracovat si hodnotovou nabádku – Hodnotový Canvas. Seznámit se se základy marketingu i jeho novými formami – digitálním marketingem, guerilla marketingem, a Buzz marketingem. Dále se pedagogové seznámí i s novými formami získání finannčích prostředků pro rozjezd podnikání  v podobě Crowdfundingových akcí a podnikatelských akcelelátorů. Využití coworkongových pracovišť, Impact HUB apod. pro začínající podnikatele.

Obsah školení

 • Smysl a obsah podnikavosti jako stylu života
 • Motivace a podnikání
 • Co to je podnikání, co je potřeba vědět před zahájením podnikatelské činnosti
 • Obchodní korporace
 • Legislativa spojená s podnikáním
 • Podnikatelská příležitost, zájem zákazníků, za co a jak budou zákazníci platit
 • Struktura standardního podnikatelského záměru
 • Struktura podnikatelského záměru ve zjednodušeném návrhu Lean Canvas
 • Analýza trhu a zákazníků
 • Charakteristika produktu
 • Finanční plán
 • Co je to – freelancer, startup, coworking, Impact HUB, podnikatelský akcelerátor
 • Crowdfunding jako další z možností financování podnikatelského záměru
 • Mini základy marketingu
 • Využití digitálních nástrojů komunikace v propagaci firmy
 • Guerilla marketing
 • Buzz marketing

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence