Vlastní hodnocení mateřských škol

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:1990

 

Proč má škola provádět vlastní hodnocení?


Seznámíme vás s rozdílem mezi výroční zprávou, vlastním hodnocením a vnějším hodnocením školy, s legislativním rámcem pro hodnocení školy, s doporučením OECD pro hodnocení škol. Podrobně budou pojednána kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Dále budete seznámeni s předmětem, technikami, časovým plánem a výstupem vlastního hodnocení školy. Zpracujete si k použití návrh vlastního hodnocení školy.

Program v bodech:

  • Proč má škola provádět vlastní hodnocení. Vnější a vnitřní hodnocení mateřské školy a základní školy – doporučení OECD k hodnocení škol, legislativní rámec, hodnocení školy zřizovatelem
  • Hodnocení školy Českou školní inspekcí – kritéria hodnocení, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání zpracované Českou školní inspekcí. Využití kritérií pro vlastní hodnocení školy
  • Vlastní hodnocení školy –  vlastní hodnocení v rámcových vzdělávacích programech. Struktura vlastního hodnocení školy: předmět vlastního hodnocení školy, metody a techniky vlastního hodnocení školy, časový plán vlastního hodnocení školy, odpovědnost pracovníků. Výstup z vlastního hodnocení školy
  • Desatero vlastního hodnocení školy
  • Zpracování návrhu vlastního hodnocení školy k dalšímu využití. Vlastní hodnocení je možné zpracovat v elektronické či papírové formě, záleží na volbě účastníků.

Bude obsahovat oddíly:

        A.Oblasti autoevaluace,

        B. Metody a techniky autoevaluace, 

        C. Časový plán,

        D. Odpovědnost pracovníků

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)