Problémové a agresivní děti, děti s ADHD, jejich výchovné problémy

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:11. 12. 2023
Cena:1490

 

"Všechny děti si zaslouží šanci na úspěch, bez ohledu na to, jakým problémům čelí ve svém životě.“

Tom Bennett

Připravili jsme pro vás přátelskou a formální atmosféru, ve které se společně ponoříme do světa chování dětí s problémovým a rizikovým chováním, abychom lépe pochopili, jak jim můžeme pomoci.

Popis kurzuZačneme tím, že se podíváme na rozdíl mezi problémovým a rizikovým chováním u dětí. Zamyslíme se nad poruchami chování a specifickými poruchami chování. Co když potkáme dítě, které nemluví dokonale a vzteká se? Společně odhalíme možné příčiny takového jednání.

Dále se zaměříme na syndrom ADHD – jeho příčiny, projevy a zajímavosti. Naučíme se zásady péče o děti s ADHD a jak s ním efektivně komunikovat.

Také budeme diskutovat o osobách se sníženými rozumovými schopnostmi, lehkém mozkovém postižení a hraničním intelektu v souvislosti s problémovým chováním a agresí. Prozkoumáme agresivní chování, jeho příčiny a projevy.

Cíl kurzu

Naším hlavním cílem je seznámit Vás s problematikou u dětí, které jsou agresivní, mají výchovné problémy nebo se rizikově chovají.

Představíme Vám pojem ADHD a agresi, jejich příčiny a projevy, abyste mohli s takovými dětmi efektivně pracovat. A konečně upozorníme na děti s nižšími rozumovými schopnostmi nebo hraničním intelektem, u kterých se může objevit agresivní chování či výchovné problémy.

Společně najdeme způsoby, jak jim pomoci lépe zvládat svůj život a emoce.

Obsah kurzu v bodech

  • rozdíl mezi problémovým a rizikovým chováním u dětí;
  • poruchy chování a specifické poruchy chování;
  • dítě, které dokonale nemluví a vzteká se, co vše za tím může být;
  • syndrom ADHD, příčiny, projevy, zajímavosti. Zásady a péče o takové děti;
  • osoby se sníženými rozumovými schopnostmi, lehké mozkové postižení a hraniční intelekt v souvislosti s problémovým chováním a agresí;
  • agresivní chování, příčiny a projevy.

Po absolvování webináře/semináře obdržíte osvědčení.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení