Stres – náš každodenní společník ve školní družině

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:13. 05. 2024
Cena:1490

 

Stres: Nepozvaný host ve světě školní družiny – Jak mu čelit a udržet si duševní rovnováhu?

Stres je nezbytnou součástí života, ale pokud ho nenecháme pracovat pro nás, může se stát naším nepřítelem.

Přidejte se k našemu webináři a naučte se, jak rozpoznat stres, zvládat ho a převést ho na pozitivní energii pro lepší výuku a šťastnější život."


Popis kurzu

Seminář, který se zaměřuje na teoretické i praktické aspekty prevence stresu v prostředí školní družiny, nabízí vychovatelům školních družin cenné nástroje pro zvládání nejrůznějších škodlivých vlivů. Tyto negativní faktory se mohou objevit ve školním prostředí v důsledku dlouhodobého pobytu ve emocionálně náročných situacích, což může vést k tělesnému, citovému a duševnímu vyčerpání pedagoga.

Interaktivní webinář klade důraz na identifikaci pracovních zátěží ve školním prostředí a poskytuje psychohygienická doporučení pro úpravu životního stylu, efektivní zacházení s časem a řešení případových situací.

Osvojíte si postupy a techniky správného relaxačního procesu a odpočinku, včetně nácviku jednoduchých relaxačních technik. Tyto metody Vám pomohou efektivně odstraňovat stres a napětí, což povede k lepšímu zvládání pracovního tlaku a zlepšení celkové kvality Vašeho života.


Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámit Vás s aktuálními postupy a hloubkově prozkoumat klíčové aspekty, které přispívají k Vašemu celkovému blahu a profesnímu úspěchu. V rámci našeho intenzivního programu se zaměřujeme na klíčové

oblasti této problematiky s možnostmi prevence v oblasti vlastní psychohygieny.

Obsah kurzu v bodech

  • psychohygienická preventivní doporučení – úprava životního stylu, efektivní zacházení s časem, řešení případových situací;
  • psychohygienická preventivní doporučení – jak správně relaxovat, odpočívat včetně nácviku jednoduchých relaxačních technik;
  • individuální strategie řešení krizových a stresových situací ve vztahu ke kolegům.

Po absolvování webináře/semináře obdržíte osvědčení.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení