Žáci s mentálním postižením, děti se sníženými rozumovými schopnostmi nebo děti s hraničním IQ

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:05. 02. 2024
Cena:1490

 

Jediný způsob, jak dosáhnout inkluze, je prostřednictvím spolupráce a porozumění.“

Ellen Notbohm

Zveme Vás na náš inspirativní webinář, který Vás seznámí se světem inkluzivního vzdělávání.

Společně prozkoumáme, jak můžeme podporovat děti s mentálním postižením či sníženým IQ a začlenit je do běžného školního prostředí tak, aby se cítily jako rovnocenní členové kolektivu.

Popis kurzu


Během kurzu se zaměříme na efektivní komunikaci s rodiči a naučíme se, jak navázat pevné mosty mezi školou a domovem. Společnými silami pak budeme hledat cesty, jak nejlépe socializovat děti s různými potřebami a podpořit jejich začlenění mezi ostatní žáky.

V průběhu tohoto vzdělávacího dobrodružství se blíže seznámíte s celkovým systémem inkluzivního vzdělávání a jeho klíčovými aspekty. Prozkoumáme úlohu asistenta pedagoga a zjistíme, jak může tato pozice přispět ke kvalitnějšímu vzdělání dětí s různými potřebami.

Cíl kurzu


Cílem je seznámit Vás s inkluzí, jak by měla správně fungovat u dětí s mentálním postižením či se sníženým IQ ve vzdělávání.

Jak takové děti vést a vychovávat, na co si dávat pozor a jak komunikovat s rodiči.

Dalším cílem je naučit Vás, jak socializovat takové děti mezi ostatní žáky.

Seznámení se systémem, který inkluzi vytváří. A prácí asistenta pedagoga u této skupiny dětí.

Obsah kurzu v bodech

  • inkluze, podpůrná opatření;
  • individuální vzdělávací plán;
  • plán pedagogické podpory;
  • školská poradenská zařízení, školní poradenská pracoviště;
  • mentální postižení, rozdělení, specifikace, příčiny vzniku;
  • vzdělávání u této skupiny dětí, pedagogické postupy, metody výuky, organizace a práce s touto skupinou dětí.

Po absolvování webináře/semináře obdržíte osvědčení.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:vychovatelé školských zařízení