Letní škola pro učitele angličtiny

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:na klíč
Cena:5990

 

letní škola pro učitele angličtiny

Letní škola

Zveme vás na inspirativní letní školu pro učitele angličtiny, kterou budeme pořádat výjezdní formou v horském resortu Kopřivná pod Pradědem. Čtyřdenní letní škola Vám poskytne spoustu nových námětů a inspirace pro Vaši výuku angličtiny. Všechny aktivity jsou vyzkoušené v praxi. Letní škola je vhodná i pro začínající učitele, je prožitková, všechny činnosti si učitelé vyzkouší.

Hotel nabízí nádherné výhledy do krajiny. K celodennímu využívání je v areálu hotelu volně k dispozici venkovní bazén a wellness. Dokonale si tu odpočinete a zrelaxujete. Tak proč nespojit užitečné s příjemným?

Kdy a kde?

7.-10. srpna 2023 v krásném resortu Kopřivná pod Pradědem, Malá Morávka. Ubytování i celodenní stravování zajištěno.

Obsah

4denní školení pro učitele angličtiny, na kterém si vyzkoušíte spoustu technik a aktivit k osvojování cizího jazyka.

Osvědčení

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Obsah vzdělávacího programu:

1. a 2. den

Kurz efektivně obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka. Nabídne vám netradiční způsob výuky jazyka formou pro děti atraktivních činností na základě práce s textem, pohybového doprovodu, zapojení výtvarných i hudebních činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Naučíte se nejen pracovat podle uvedených postupů, ale vyzkoušíte si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály obměňovat, jak děti pro práci připravit, jak zapojit aktivity s výtvarnými, pracovními, hudebními a pohybovými technikami.

 • Úvodní hodina (ukázka první hodiny angličtiny, tipy), Plánování (rozložení lekce, témat a aktivit do ročního plánu dle dané časové dotace), Výslovnostní triky (práce s mikrofonem, jak hodně a kdy se zaměřit na výslovnost, práce s dětmi s logopedickými vadami), Greetings (vítací a závěrečné písničky, hry a rituály), Colours (procvičování barev v pohybu, karetní a stolní hry), Numbers (procvičování číslovek do 10 a 20 v pohybu, hry s prsty), Alphabet (písničky, hádanky, procvičování v pohybu)
 • Animals (říkanky a písničky vhodné pro seznámení se zvířaty, části těla, jídlo, slovesa pohybu), Holidays – Halloween, Father’s Day, Mother’s Day (projektové hodiny, projektové dny, vhodné kvízy, tematické vyrábění) , Flowers (základní druhy květin a jejich části, říkanky a písničky, vyrábění se sušenými květinami), Action games (hry a soutěže – shopping game, clap, clap, clap, překážková dráha)
 • Farm animals (projekt farma, zvuky zvířat, What does the dog say?), Transport (jednoduché říkanky a písničky, 3 varianty Wheels on the bus, projekt město), Five-minute-activities (práce a hry s flashcards, využití předmětů kolem nás, hádanky z obálky), Happy Birthday (tipy na oslavy narozenin ve třídě v anglickém jazyce, jednoduché hry, komunikační cvičení), Spring and Summer (vhodná slovní zásoba pro začínající žáčky – mláďata, Velikonoce, letní sporty a aktivity, tematické vyrábění, komunikační aktivity)
 • Exotic animals (projekt Our special ZOO, práce s plakátem In the jungle, body parts, komunikační aktivity 20 questions apod), Finger plays (2 little dickie birds, 5 little monkeys, 5 brown bears, 5 little fish), Autumn (harvest, Gigantic turnip – pohádka v sedě, vyrábění – gigantic vegetables), Winter (zimní sporty a aktivity, zimní oblečení, práce s plakátem ve s

  Doplňující informace:

  Kontaktní email:infra@infracz.cz
  Kontaktní tel.:568 851 733
  Oblast:jiné (ostatní akce)