Jak vést obtížné manažerské rozhovory

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:31. 10. 2023
Cena:1990

 

Vzdělávací program je zaměřený na vedení hodnoticích rozhovorů. V rámci programu se prolínají teoretické poznatky s praktickými příklady vedení rozhovorů v jednotlivých situacích, důraz je kladen na zásady vedení, problémy a chyby hodnocení zaměstnanců a cesty jejich překonávání, jak povzbuzovat a motivovat. Pozornost je věnována taktéž faktorům ovlivňujícím úspěšnost jednotlivých typů rozhovorů (výběrové, vstupní, hodnotící, problémové, propouštěcí).
Cílem vzdělávacího programu je podpora vedoucích pracovníků v jejich roli, tj. odborné rady, doporučení a informace, jak správně postupovat v obtížných manažerských rozhovorech, jak si vytvořit správný systém sdělování informací v jednotlivých situacích, čemu se vyhnout, a na co klást důraz, jak provést ověření úspěšnosti dosažení stanovených cílů.

Získáte zpětnou vazbu pro oblasti, ve kterých by se měli, v rámci přípravy na obtížné manažerské rozhovory dále rozvíjet.

Obsah kurzu v bodech:

  • principy vedení pracovních rozhovorů 
  • výběrový rozhovor – práce s kompetencemi 
  • vstupní rozhovor – zásadní motivační rozhovor v práci manažera
  • hodnotící rozhovor – profesní rozvoj pracovníka
  • výstupy z hodnotících rozhovorů – mapa pracovních vztahů
  • problémové rozhovory – kárný a disciplinární, negativní zpětná vazba, motivační pokárání
  • propouštěcí rozhovor – vytváření sítí

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
vychovatelé školských zařízení