Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

Pořádá INFRA, s.r.o.

Termín:03. 10. 2023
Cena:1190

 
„Trestat smíme jen špatný úmysl, ne nešikovnost.“
– Lidmila Pekařová

Problematika trestání a odměn jako výchovných prostředků je tématem velmi komplexním a citlivým. Jak s nimi zacházet?

Popis kurzu

V tomto semináři se velice poutavou a neotřelou formou seznámíte se složitými tématy, kterými tresty a odměny ve výchově bezesporu jsou. Kdo, kdy a jak smí trestat?
Na příkladech z praxe se dozvíte, jak použít tresty a odměny tak, aby dítě motivovaly a přispívaly k jeho správnému vývoji. Ukážeme Vám příklady trestů ideálních a špatných. Vysvětlíme, co mohou způsobit tresty tělesné a jaký je dopad sankcí citových. Seznámíte se i s metodami volby školních trestů. Otestujete si svoje výchovné způsobilosti.

Cíl kurzu

Inspirovat účastníky, jak použitím adekvátních výchovných prostředků motivovat děti ke správnému chování.

Obsah kurzu v bodech:

  • kdo, kdy a jak smí trestat;
  • nepřípustné sankce a neuvážené direkce;
  • ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé;
  • tělesné a sociálně citové sankce a jejich dopad;
  • volba školních trestů;
  • dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí.

Doplňující informace:

Kontaktní email:infra@infracz.cz
Kontaktní tel.:568 851 733
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
učitelé SOŠ a SOU
učitelé speciálních škol
vychovatelé školských zařízení
učitelé MŠ
asistenti pedagoga