Myšlenkové mapování

Pořádá Libor Činka, s.r.o.

Termín:22. 06. 2023
Místo konání:Praha
Cena:2400 Kč za seminář

 
Seznamte se s myšlenkovými mapami jako nástrojem, který bourá limity myšlení a práci s informacemi. Rozvíjí kreativitu, podporuje metamyšlení, zásadně zvyšuje organizaci myšlenek a porozumění v souvislostech.

Myšlenkové mapy skvěle upgradují klasický lineární způsob zápisu, který většina z nás automaticky používá, protože jiný nás ve škole nenaučili. Jenomže mozek pracuje jinak.

Mind mapping je jednou z nejúčinnějších a pro náš mozek nejpřirozenějších, a tedy i nejatraktivnějších metod, jak efektivně pracovat s informacemi. Pro jejich ovládnutí stačí krátký trénink, který vylepší váš profesní i osobní život. Barevnost a obrazové znázornění usnadní zapamatování struktur v prostoru a viditelná hierarchie vztahů zrychlí orientaci v daném problému a umožní komplexní chápání.

Obsah:

Co je myšlenková mapa a jak a proč ji využívat.

– Krátká historie – myšlenkové mapy v Česku už za první republiky aneb Tony Buzan nebyl první.

– Proč většina tzv. myšlenkových map nejsou mapami.

– 7 důležitých principů myšlenkového mapování.

– Příprava na práci s informacemi prostřednictvím myšlenkových map.

– Jakým chybám se při mapování vyhnout.

Přínos a možnosti využití myšlenkových map v profesním i osobním životě (porada, prezentace, projekty, výběrové řízení, vzdělávání, plánování)

– Série praktických cvičení – Myšlenkové mapy krok po kroku (od nejjednodušší ke komplexní)

– Nástroje k vytváření MM – software x papír a jejich výhody a nevýhody

– Tipy jak pokračovat a rozvíjet získané dovednosti

Doplňující informace:

Cíl akce:Získají důležité informace o tom, co jsou myšlenkové mapy a jak je lze využít nejen v praxi pedagoga, a to hlavně prakticky pomocí série praktických cvičení.
Kontaktní email:kancelar@liborcinka.cz
Kontaktní tel.:775552099
Poznámka k ceně:Kurz je akreditován u MŠMT jako DVPP pod číslem: MSMT- 15307/2022-4-519
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:mimoškolní vzdělávání – ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM
1. stupeň ZŠ
jiné (ostatní akce)
předškolní vzdělávání
Cílová skupina:asistenti pedagoga
pedagogové volného času
psychologové
speciální pedagogové
učitel – metodik prevence
učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně
učitelé MŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé VOŠ
vychovatelé školských zařízení
výchovní poradci