ICT: Programování pro pedagogy ve Scratch pro 1. stupeň ZŠ (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:23. 10. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky rozvinout informatické myšlení a naučit se pracovat v programu ScratchJr tak, aby byli schopni naučit díky této bezplatné aplikace programovat i děti od 6 let věku. Účastníci se naučí, jak naprogramovat vlastní interaktivní příběhy a hry. Naučí se, jak mohou v průběhu procesu řešit problémy, navrhovat projekty a tvořivě pracovat s počítačem. Cílem je posílení počítačové gramotnosti a schopnosti kritického myšlení při řešení problémů. Absolventi školení budou vybaveni i dalšími dovednostmi jako je programování, vyjadřování se prostřednictvím technologií a designem zaměřeným na uživatele.

Akreditace MSMT-21912/2021-4-743

Obsah školení

Co je to informatické myšlení, příkazy, větvení cykly.

Obsluha programu ScratchJr pro rozvoj informatického myšlení

 • Zahájení a ukončení sekvence kroků v programu.
 • Tvorba scén a objektů ve vestavěném grafickém editoru, používání knihovny
 • Příkazy pro pohyb a jejich nácvik a použití v algoritmu.
 • Příkazy pro změnu velikosti figurek, skrývání a zobrazování.
 • Práce se zvukem programu
 • Nastavení časovače a rychlosti pohybu
 • Cykly – nastavení opakování v programu

  Příklady a nácvik komplexních algoritmů

 • Základy práce s objekty – interakce, dotyk, posílání zpráv
 • Praci s více snímky.
 • Pohyb více postav ve scéně v programu ScratchJr
 • Komplexní úkoly a tvorba algoritmů v programu ScratchJr. Tvorba algoritmů

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence