ICT: Tvorba webu pomocí CMS WordPress webinář – blok II.

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:20. 11. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogům informatických předmětů v ZŠ, SŠ, SOU, VOŠ, gymnáziích, učitelům speciálních škol, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem je naučit pedagogické pracovníky:

 • blok I. – vytvořit web pomocí CMS WordPress na lokálním počítači s tím, že chápou význam potřebných pojmů. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností pro zprovoznění lokálního webu ve WordPressu. Úspěšný absolvent umí nainstalovat a ovládat platformu XAMPP, do ní nainstalovat CMS WordPress a v něm provádět základní administrační kroky.
 • blok II. – vytvořit online web s doménou 3. řádu pomocí CMS WordPress na freehostingu. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností pro zprovoznění webu ve WordPressu. Úspěšný absolvent se umí zaregistrovat na freehostig, nainstalovat sem CMS WordPress a v něm vytvořit jednoduchý funkční web.
 • blok III. – administrovat web vytvořený v CMS WordPress. Obsah je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností pro přizpůsobení vzhledu a chování webu ve WordPressu. Úspěšný absolvent umí zaregistrovat na administrovat CMS WordPress pomocí jeho nabídek a také pomocí vlastních CSS kódů.

Akreditace MSMT- 32528/2020-4-809

 

 

Obsah školení

Každý blok je akreditován samostatně jako kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Blok I (8 hodin)

 • Tvorba webu – pojmy
  • Internet – základní pojmy
  • Programovací jazyky a nástroje tvorby
  • Webhosting, registrace domény
 • Tvorba webu – pojmy
  • AMP – internetový server pro CMS WordPress
  • Standardizace – w3s, validátor, SEO
 • Instalace CMS WordPress na lokálním PC
  • Instalace platformy XAMPP
  • Ovládání platformy XAMPP
  • Instalace CMS WordPress
 •  Základy administrace CMS WordPress
  • Prostředí administrace
  • Přizpůsobení vzhledu
  • Tvorba stránek a příspěvků
  • Tvorba menu webu

Blok II. (8 hodin)

 • Instalace CMS WordPress na freehosting
  • Registrace na freehosting s doménou 3. řádu
  • Instalace CMS WordPress
 • Administrace CMS WordPress
  • Natavení webu
  • Přizpůsobení vzhledu
 • Administrace CMS WordPress
  • Uživatelské role
  • Doporučené základní pluginy
 • Tvorba obsahu webu
  • Tvorba stránek, příspěvků, menu, kategorií, štítků

Blok III. (8 hodin)

 • Administrace CMS WordPress
  • Natavení webu
  • Přizpůsobení vzhledu
  • Uživatelské profily a role
 • Administrace CMS WordPress – Pluginy
  • Obsluha obrázků
  • Optimalizace SEO
  • Obrana proti spamování
  • Zrychlení funkce webu
 • Přizpůsobení vzhledu pomocí CSS
  • CSS – základní pojmy
  • Ukázka práce s CSS v editoru kódu
 • Přizpůsobení vzhledu pomocí CSS
  • Použití CSS v CMS WordPress

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence