ICT: Programování pro pedagogy ve Scratch I. pro 2. stupeň ZŠ (8 hodin) – webinář

Pořádá Počítačová služba s.r.o.

Termín:11. 12. 2023
Místo konání:Celá ČR
Cena:2290

 

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ, nižšího stupně víceletých gymnázií, asistentům pedagoga a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků.

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky ZŠ, asistenty pedagoga ZŠ a vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ rozvinout informatické myšlení a naučit se pracovat v programu využívajícím vizuální blokové programování. Tyto programy jsou vhodné pro děti díky vizualizaci prováděných algoritmů a vytváření úloh různé obtížnosti dle věku a schopností žáků.

Účastníci se naučí v bezplatném programu SCRATCH, jak naprogramovat vlastní interaktivní příběhy a hry. Naučí se, jak mohou v průběhu procesu řešit problémy, navrhovat projekty a tvořivě pracovat s počítačem. Cílem je posílení počítačové gramotnosti a schopnosti kritického myšlení při řešení problémů. Absolventi školení budou vybaveni i dalšími dovednostmi jako je programování, vyjadřování se prostřednictvím technologií a designem zaměřeným na uživatele.

Akreditace MSMT-21912/2021-4-743

Obsah školení

 Úvod

 • Co je to informatické myšlení, základní pojmy
 • Příkazy, podmínky, cykly, objektový model

Obsluha programu Scratch pro rozvoj informatického myšlení

 • Prostředí programu Scratch
 • Postavy a objekty, pozadí (scéna). Úprava a kresba postav a pozadí.
 • Zahájení a ukončení sekvence kroků v programu.
 • Blokové příkazy pro pohyb postav a objektů. Kresba tužkou na pozadí.
 • Blokové příkazy pro vzhled, skrývání a zobrazování, kostýmy a využití pro animaci
 • Blokové příkazy pro práci se zvukem, nahrávání, hlasitost
 • Blokové příkazy pro ovládání – podmínky a cykly
 • Objektové blokové příkazy – události.
 • Komplexní příběhy a hry (algoritmy) využívající probrané blokové příkazy a cvičení

Vstupní požadavky

Způsob ukončení

Výstupní doklad

Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Doplňující informace:

Kontaktní email:info@poc-sluzba.cz
Kontaktní tel.:+420 724 189 681
Akreditace MŠMT:Ano
Typ akce:kurz
Oblast:jiné (ostatní akce)
Cílová skupina:učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
učitelé VOŠ
učitelé ZUŠ a SUŠ
učitelé SOŠ a SOU
učitelé MŠ
učitelé gymnázií
učitelé 2. stupně
učitelé 1. stupně
ředitelé škol a školských zařízení
pedagogové volného času
učitel praktického vyučování
učitel – metodik prevence